Werkwijze

Hieronder vindt u een beschrijving van onze werkwijze omtrent onze projecten.

Elektro Vogels werkt met eigen kwaliteitssysteem en is erop gericht om volgens vaste procedures elektrotechnische installaties te ontwerpen, begroten, installeren én veilig en bedrijfsklaar op te leveren. We gaan als volgt te werk.

Allereerst wordt er een omschrijving van de aanvraag opgemaakt, als leidraad hierbij dient de werktekening of bestekopname. Vanuit deze omschrijving wordt een ontwerp van de licht en kabelberekening gemaakt. Na de ontwerp en schetsfase wordt deze gecontroleerd en gekeurd door onze installatiedeskundige. Hierna wordt er door onze calculator een calculatie gemaakt met behulp van GA-calculatie. Indien nodig worden er in deze fase extra ontwerpen of schetsen gemaakt. Vervolgens wordt er gekeken naar de relatie tussen de opdrachtgever en Elektro Vogels, de mogelijkheden die Elektro Vogels kan bieden en zal er een passende offerte opgemaakt worden. Uiteindelijk wordt deze in goed overleg met u besproken.

Na goedkeuring van de offerte wordt er een planning opgesteld voor het project. De planning en het bewaken van de voortgang van projecten verloopt bij Elektro Vogels zeer gestructureerd. Elke afdeling binnen het bedrijf heeft één aanspreekpunt. Voor elk project dat Elektro Vogels aanneemt, is één persoon eindverantwoordelijk die tevens fungeert als contactpersoon voor de opdrachtgever. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan snel en daadkrachtig worden gehandeld. U kunt er dan ook van op aan dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

Onderhoudscontract

Na afronding van het project biedt Elektro Vogels u de mogelijkheid tot periodieke inspecties en onderhoud. Bij een onderhoudscontract verzorgen wij het periodieke onderhoud, maar u kunt er tevens voor kiezen om ons in te schakelen op afroepbasis voor inspecties, reparaties en het verhelpen van storingen. Als u een onderhoudscontract met ons afsluit, kunnen we daarnaast uw correctieve onderhoud uit handen nemen. Wij bewaken de planning, begeleiden eventuele andere onderhoudspartijen en houden u op de hoogte van de voortgang.

Werkzaamheden en inspecties volgens NEN 3140 

Onze werkzaamheden voldoen aan de NEN 3140 norm. Tijdens onderhouds- en inspectiebeurten letten de medewerkers van Elektro Vogels uiteraard op de veiligheid en technische staat van uw installatie. De wet schrijft op deze gebieden structurele inspecties voor. Uiteraard kunt u hiervoor aankloppen bij Elektro Vogels. Onze technici zijn op de hoogte van de eisen van NEN 3140 inspecties en thermografie controle.

Samenwerken aan het volgende project?
Neem contact op

Kennismaken